När du ska tillverka egna tabletter måste du tänka på tablettslagningen. I tillverkningsprocessen är det viktigt att du håller ett öga på luftfuktigheten.

Genom hela tillverkningsprocessen och tablettpressning så måste tabletterna skyddas från alla möjliga typer av hot. Det är avgörande att välja en metod för tablettslagning som är tillräckligt effektiv.

dragerad

För att skydda tabletten mot fukt måste du svepa in den i ett hölje. Om du inte ser upp så kan det vara så att du får tabletter med dålig dragering. Du måste dessutom paketera dem rätt så att de skyddas mot yttre faktorer.

Mikrokristallinisk cellulosa är ett bra bindmedel för tabletter. För att få rätt dosering för man oftast testa sig fram.

Man kan använda magnesiumstearat 0,5-1 % som släppmedel. Du kan köpa allt hos allt-fraktfritt.se.

Få en säkrare tablettslagning

Du kan göra på flera sätt. Med olika steg så kan man se till att tabletterna inte förstörs av vanlig hantering. För den som vill grotta ned sig finns information att få. Det gör att tablettpressningEN blir så säker som möjligt.

Innehållet i tabletter får också betydelse för hållbarhet

På så vis kan man själv styra hållbarheten. När man använder sig av ingredienser som gör det svårare för fukt att ta sig in så är det mycket bra. Då håller de längre i butiken.

Ett hölje är kanske allra bäst. filmdragerad tablett
Betänk hur du uppfattar en medicinsk produkt som ser ut som att den har manglats. Om den är helt förstörd så kan det ju vara svårt att äta den.

Du måste tänka på alla faktorer innan tablettslagning kan börja. Ingredienserna får inte krocka med varandra. Det är viktigt att tänka på säkerheten kring tabletterna.

Så används vatten i tabletter

Medicinska tabletter innehåller ofta vatten. Det finns fria och mobila former av vatten som reagerar med andra material på olika sätt. Det finns de som inte reagerar.

Majsstärkelse är ett exempel som man kan utgå ifrån. Majsstärkelse innehåller ofta över 10 % fukt. Men det reagerar ändå inte.

Det är viktigt med rätt utformning

Ytan på tabletten fungerar som ett skydd. Höljet ser till att fukten inte försvinner. Om tabletten torkar blir den verkningslös.

Pulverblandningen vid tablettpressning får inte vara för mjuk. Du får prova dig fram helt enkelt. Vissa pulver behöver inga tillsatser alls, andra är omöjliga att stansa till tabletter vad man än blandar i, dessa blir som regel kapslar istället.