Medicinska tabletter har hårda kvalitetskrav. Det är inte bara innehållet som spelar roll. Se till att använda klibbmedel vid tillverkning. Klibbmedel i tabletter binder samman tabletten. När det kommer till tablettillverkning så är mikrokristallinsk cellulosa det vanligaste preparatet.

dragerad

Mikrokristallinsk cellulosa är naturligt

Cellulosa finns hos plantor. Den löses inte upp. Det beror på att den har en mycket stark intramolekylär struktur. Om man vill kan man ändra cellulosa med hydrolys. Då bildas mikrokristallinsk cellulosa.

Mikrokristallinsk cellulosa är särskilt väl lämpad till pressning av tabletter. Doseringen vid inblandning är normalt upp till 20% men det finns ingen övre gräns. Du vet väl att cellulosa är både bindande och diskintegrerande agent? På så sätt kan du lösa tabletten när du behöver det.

Hantera tabletterna rätt

Om du använder klibbmedel i tabletter måste du tänka på hanteringen. Ingen fukt får komma in. om man köper mikrokristallinisk cellulosa på allt-fraktfritt.seDe är dessutom förpackade rätt. Tabletterna går sönder om de blir fuktiga. Om du använder ett bra klibbmedle så är det inga problem.

Förpackningar som håller måttet hela vägen till patient

När en patient får medicin i tablettform så förväntas den vara fräsch. Kanske är det en doktor eller sjuksköterska som tar fram tabletten men det ska inte vara svårt. Det finns smarta förpackningar att använda.

När det handlar om mediciner med mikrokristallinsk cellulosa som klibbmedel i tabletter så måste de förpackas så att fukt inte kan ta sig in. Du kan gå tillväga på flera sätt. Ibland så väljer man en förpackning där tabletten ligger löst i en burk. Då måste den vara tät.

Ingen tablett klarar allt. Detta oavsett hur väl den håller ihop. Tabletter blir ibland smuliga. Men normal hantering ska inte vara något problem. Små tillverkare brukar släppa en tablett i golvet och den skall hålla. Andra aktörer har andra sätt.

Tabletter i förpackning för en vecka

Vissa tabletter är mer tåliga. tablettslagning
Om patienter har veckomedicinering kan de inte tas från kartan varje dag. Då kan det hända att de läggs i fack.

Då är det bra om tabletten är gjord av mikrokristallinsk cellulosa. Tabletten förstörs inte av den fuktighet som finns naturligt i händer och den håller formen från första hantering till användning.