När det gäller verkstäder kan man använda samma maskin flera gånger. Men när man tillverkar tabletter är det annorlunda.

Tabletterna som ska användas som medicin kan ju blandas om små delar av tidigare tablettproduktion överförs till en ny tablettproduktion. Det här kan bli minst sagt farligt och det är otroligt viktigt att betänka hur man ska jobba för att undvika att olika mediciner blandas i samma tablettmaskin.

Gör tabletter på ett säkert sätt

Innan du börjar din tillverkning av tabletter måste du ha rena ytor. Större produktioner kan behöva en lista.

Här kan man passa på att se över om det finns material som fattas. Det är viktigt att din tablettmaskin är ren från förra produktionen. Det är viktigt att allt är rent.

Hantera inte alla material på en gång. Om du jobbar metodiskt och koncentrerat så kommer du att lyckas. Producera inte mer än en tablett i taget. Då kan du inte blanda ihop tabletterna.

Tvätta även de maskiner som inte använts. GMP handlar om god tillverkningssed. Det hindar att misstag uppstår. Om du vill vara på den säkra sidan kan du även prova att journalföra det.

Det behöver du

Det är viktigt att alla verktyg är rena innan tillverkningen av tabletter kan börja. Vi människor är ju också en form av verktyg. Kläder som bärs ska vara väl anpassade till jobbet.

Linne är ett bra material som inte fäller och som är lätt att hålla rent. Det är också bra att se till att de som jobbar med en tablettmaskin är väl klädda. Kroppsdelarna ska täckas över. Att tvätta händerna ska vara en rutin. Det minimerar risken för att bakterier och virus landar i medicinen som tillverkas.

När man är klar med en produktion så är det bra att tvätta de arbetsplagg som bars. Om du ska fortsätta att producera så kan du bara byta kläder. Men man kan inte tvätta hur som helst. Det finns tvättmedel som kan vara farliga att använda och som kan bli kvar på kläderna.

Glöm inte bort att skydda dig vid produktionen. Handskarna måste vara av bra kvalitet. De skyddar dig och tabletterna.

Tänk på att använda rätt skor. tablett tillverkningen
Du behöver ju bra stöd när du står vid tablettmaskinEN. Vissa skor är bättre än andra för detta ändamål.

Droger som är känsliga

tablettpress

Vissa preparat är extra känsliga vid själva överföringen. Tänk på det när du använder hormoner med levande mikroorganismer. Då är skyddet extra viktigt.